Iconของฝาก (ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดฟุกุอิ)

หน้านี้จะเป็นหน้าที่รวบรวมอาหารพื้นเมืองที่เป็นที่แนะนำของจังหวัดฟุกุอิ เช่น ฟุกุอิอุเมะ (บ๊วย), ฮานะรัคเคียว (หอมแดงดอง), ฮาบุทะเอะโมจิ หรือเค้กชื่อดังของจังหวัดฟุกุอิ เฮชิโกะ อาหารที่ทำมาจากปลา โดยผ่านการถนอมอาหารแบบพื้นบ้านโดยการใช้มิโสะหรือสาเก จิซาเกะ หรือสาเกพื้นบ้าน ชาวฟุกุอิต่างก็ภาคภูมิใจในอาหารสุดพิเศษเหล่านี้ เมื่อใดที่คุณมาเยี่ยมจังหวัดฟุกุอิแล้ว กรุณาอย่าลืมซื้อของฝากพื้นบ้านเหล่านี้กลับไปด้วยล่ะ

แนะนำร้านค้าปลอดภาษีในจังหวัดฟุกุอิ

สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: