เงินอุดหนุนบริการรถเช่าเหมาจังหวัดฟุกุอิ

จังหวัดฟุกุอิมีโครงการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 25,000+ เยน แก่ตัวแทนบริษัทจัดการการท่องเที่ยวที่จัดโปรแกรมพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาพำนักและใช้บริการรถเช่าเหมาตลอดระยะเวลาการเดินทางในตัวจังหวัด

เมษายน 2564 – มีนาคม 2565

ข้อบังคับ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอรับเงินอุดหนุนบริการรถเช่าเหมาจังหวัดฟุกุอิดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อบังคับดังนี้

  1. ตัวแทนจะต้องจัดแพคเกจทัวร์จังหวัดฟุกุอิสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
  2. จะต้องมีสมาชิกร่วมเดินทางอย่างน้อย 11 คนขึ้นไป (ไม่นับรวมผู้จัดชาวญี่ปุ่น)
  3. นักท่องเที่ยวจะต้องพำนักในจังหวัดฟุกุอิอย่างน้อย 1 คืน
  4. จะต้องมีการพานักท่องเที่ยวไปยังจุดชมวิวหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดฟุกุอิมากกว่า 2 แห่งขึ้นไป
  5. การเช่ารถบัสเพื่อใช้เดินทางไปยังที่พักหรือเยี่ยมเยียนสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดฟุคุอิ

จำนวนเงินสนับสนุน

จำนวนของรถเช่าเหมา X จำนวนคืนที่มีการพำนักในจังหวัดฟุกุอิ x 25,000เยน

หมายเหตุ

- ต้องสมัครล่วงหน้า7วันก่อนเริ่มทัวร์

- โครงการมอบเงินอุดหนุนนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 17 มีนาคม 2565

- หากท่านมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

ติอต่อ

Fukui Prefectual Tourism Federation (สหพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ)

E-mail:info@fuku-e.com
TEL:+81-776-23-3677 (JP)


สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: