ปราสาท

Castles
 • สถานี JR ฟุกุอิ
  (JR Fukui)
 • เดิน
 • ซากปราสาทฟุกุอิ
  (ที่ทำการจังหวัดฟุกุอิ)
 • เดิน
 • สวนโยโกะกัง
 • ขึ้นรถบัสเคย์ฟุกุหมายเลข 31 หรือ 36 ที่สถานี JR ฟุกุอิ และลงที่ป้ายชิโระ อิริกุจิ
  (Shiro-iriguchi)
 • ปราสาทมารุโอกะ
 • ขึ้นรถบัสเคย์ฟุกุหมายเลข 31 หรือ 36
 • สถานี JR ฟุกุอิ
  (JR Fukui)
 • รถไฟสาย JR โฮะคุริคุ
  (JR Hokuriku Line)
 • สถานี JR สึรุกะ
  (JR Tsuruga)
 • รถไฟสาย JR โอบามะ
  (JR Obama Line)
 • สถานี JR โอบามะ
  (JR Obama)
 • เดิน
 • ซากปราสาทโอบามะ
 • เดิน
 • สถานี JR โอบามะ
  (JR Obama)

สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: