ศาลเจ้าและวัด (ภาคเหนือของจังหวัดฟุกุอิ)

ศาลเจ้าและวัด (ภาคเหนือของจังหวัดฟุกุอิ)
 • สถานี JR ฟุกุอิ
  (JR Fukui)
 • ขึ้นรถบัสเคย์ฟุกุ สายเอเฮย์จิเอ็กซ์เพรส
  (Eiheiji Express)
 • วัดเอเฮย์จิ
 • ขึ้นรถบัสเคย์ฟุกุ หมายเลข 82 87 88
 • รถไฟเอชิเซ็น สถานีเอเฮย์จิกุจิ
  (Echizen Railway Eiheijigichi Station)
 • รถไฟเอชิเซ็น สายคัตสึยาม่า เอเฮย์จิ
  (Katsuyama・Eiheiji Line)
 • รถไฟเอชิเซ็น สถานีคัตสึยาม่า
  (Echizen Railway Katsuyama Station)
 • "รถบัสกุรุริน"
  สายใต้
 • เอชิเซ็นไดบุทสึ
  (พระพุทธรูปไดบุทสึแห่งเอชิเซ็น)
 • "รถบัสกุรุริน"
  สายใต้
 • พิพิธภัณฑ์ปราสาทคัตสึยามะ
 • เดิน
 • วัดเฮย์เซ็นจิ ศาลฮาคุซัน
 • "รถบัสกุรุริน"
  สายเฮย์เซ็นจิ
 • รถไฟเอชิเซ็น สถานีคัตสึยาม่า
  (Echizen Railway Katsuyama Station)
 • รถไฟเอชิเซ็น สายคัตสึยาม่า เอเฮย์จิ
  (Katsuyama・Eiheiji Line)
 • สถานี JR ฟุกุอิ
  (JR Fukui)

สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: