ศาลเจ้าและวัด (ภาคตะวันตกของจังหวัดฟุกุอิ)

ศาลเจ้าและวัด (ภาคตะวันตกของจังหวัดฟุกุอิ)
 • สถานี JR สึรุกะ
  (JR Tsuruga)
 • เดิน
 • ศาลเจ้าเคฮิ
 • รถบัส
 • สถานี JR สึรุกะ
  (JR Tsuruga)
 • รถไฟสาย JR โอบามะ
  (JR Obama Line)
 • สถานี JR ฮิกาชิโอบามะ
  (JR Higashi-Obama Station )
 • เช่าจักรยาน
 • วัดโคคุบุนจิ
 • เช่าจักรยาน
 • ศาลเจ้าวาคาสะฮิโกะ
 • เช่าจักรยาน
 • วัดจิงกุจิ
 • เช่าจักรยาน
 • วัดเมียวสึจิ
 • เช่าจักรยาน
 • สถานี JR ฮิกาชิโอบามะ
  (JR Higashi-Obama Station)
 • รถไฟสาย JR โอบามะ
  (JR Obama Line)
 • สถานี JR โอบามะ
  (JR Obama Station)

สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: