สัมผัสกับประสบการณ์สิ่งประดิษฐ์หัตถกรรม

สัมผัสกับประสบการณ์สิ่งประดิษฐ์หัตถกรรม
 • สถานี JR ซาบาเอะ
  (JR Sabae Station)
 • รถบัสสึสึจิ สายคาวาดะ
  (Tsutsuji Bus Kawada Line)
 • อุรุชิ โนะ ซาโต้ ไคคัง
  (หอประชุมแห่งหมู่บ้านเครื่องเคลือบ คุณสามารถลองประดิษฐ์ถ้วยชามเคลือบแบบญี่ปุ่นได้)
 • แท็กซี่
 • หมู่บ้านทำมีดทาเคฟุ
 • แท็กซี่
 • หมู่บ้านเอชิเซ็นวาชิ
  (กระดาษญี่ปุ่น)
 • ขึ้นรถบัสฟุกุเท็ตสึ (Fukutetsu bus)
  รถไฟสายนันเอ็ตสึ (Nan-etsu Line)
 • สถานี JR ทาเคฟุ
  (JR Takefu Station)

สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: