เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวหลักๆของจังหวัด

เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวหลักๆของจังหวัด
 • เมืองอะวะระออนเซ็น
 • ขึ้นรถบัสเคย์ฟุกุ หมายเลข 85
 • หน้าผาโทจินโบ
 • ขึ้นรถบัสเคย์ฟุกุ หมายเลข 85
 • สถานี JR อะวะระออนเซ็น
  (JR Awaraonsen Station)
 • รถไฟ JR สายโฮะคุริคุ
  (JR Hokuriku Line)
 • สถานี JR ฟุกุอิ
  (JR Fukui Station)
 • ขึ้นรถบัสเคย์ฟุกุ หมายเลข 62 หรือรถชัทเทิลบัส
 • อนุสรณ์ซากปรักหักพังของตระกูลอิจิโกะ อาสะกุระ
 • ขึ้นรถบัสเคย์ฟุกุ หมายเลข 62 หรือรถชัทเทิลบัส
 • สถานี JR ฟุกุอิ
  (JR Fukui Station)
 • รถไฟ JR สายโฮะคุริคุ
  (JR Hokuriku Line)
 • สถานี JR สึรุกะ
  (JR Tsuruga Station )
 • รถบัส
 • ท่าเรือแห่งมนุษยธรรม
  ของพิพิธภัณฑ์สึรุกะ
 • รถบัส
 • สถานี JR สึรุกะ
  (JR Tsuruga Station)
 • รถไฟสาย JR โอบามะ
  (JR Obama Line)
 • สถานี JR โอบามะ
  (JR Obama Station)
 • เดิน
 • ท่าเรือประมงวาคะสะ/ทัวร์ล่องเรือโซโตะโมะ
 • เดิน
 • สถานี JR โอบามะ
  (JR Obama Station)

สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: