เทศกาลต่างๆเทศกาลต่างๆ ในจังหวัดฟุกุอินั้นมีเทศกาลที่ต่างมีประเพณีสืบทอดมาอย่างยาวนานอยู่มากมาย เช่น เทศกาลมิคุนิ เป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโฮะคุริคุ นอกจากนี้ยังมีโชว์ดอกไม้ไฟทุกๆ วันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน เทศกาลดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง และอื่นๆ


สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: