ศิลปะและงานหัตถกรรมดั้งเดิมศิลปะและงานหัตถกรรมดั้งเดิม มีการผลิตงานหัตถกรรมมากมายในจังหวัดฟุกุอิ เช่น เอชิเซ็นวาชิ (กระดาษญี่ปุ่น) เครื่องปั้นดินเผาเอชิเซ็น ภาชนะเคลือบเงาเอชิเซ็น ตะเกียบเคลือบเงาวาคะสะ และอีกมากมาย เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตได้รับการรักษาและสืบทอดมาหลายชั่วคนมาจวบจนทุกวันนี้ คุณสามารถทดลองทำงานฝีมือได้ด้วยตนเองเช่นกัน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุอิ ปี 2018

現在のスクロール位置:
showAdjustValueY値: